Fellingsbro Portal Anhörigstöd

Anhörigstöd
Löv
Samverkan
Våren 2010
kyrkanoch Linde

Till Dig som vårdar och stöttar en närstående!

Vi träffas under trevliga och avspända former för att samtala om det som är viktigt för Dig.

Vi bjuder på kaffe.

Kaffebord

Vi träffas under våren 2010 vid följande tillfällen:


Torsdag 21 januari kl. 14 – 16
Torsdag 18 februari kl. 14 – 16
Torsdag 18 mars kl. 14 – 16
Torsdag 22 april kl. 14 – 16
Torsdag 20 maj – utflykt

Ingen föranmälan behövs.
Varmt välkommen!

För mer information om anhörigträffarna ring:

Rose-Marie Lundqvist Lindesbergs kommun
tel. 070-265 19 15

Berit Pettersson Svenska kyrkan i Fellingsbro tel. 070-351 03 77

Löv

Plats:        Nya Församlingshuset Doktorsvägen 6 i Fellingsbro