Fellingsbro Portal Dagens Sudoku


Tycker du att denna Sudokun är för lätt eller för svår kan du hämta hem ett nytt från någon av länkarna nedan.

Vad är Sudoku?

Sudoku är ett logikspel som går ut på att man ska placera ut siffror i ett rutmönster. Sudoku uppfanns först i USA i slutet av 1970-talet, men vann då ingen popularitet. På 1980-talet introducerades det i Japan där det också fick sitt namn och sitt genombrott. År 2005 blev sudoku mycket populär i England. Sudoku introducerades på tidningar i Sverige först i mitten av år 2005 och det blev också en succé. 

Hur spelar man?

- Varje tom ruta ska fyllas med en siffra mellan 1-9.
- Varje rad, vågrät och lodrät, måste innehålla siffrorna 1-9.
- Varje region (innehållande nio små rutor) måste också innehålla siffrorna 1-9.
- Ingen av siffrorna får förekomma mer än en gång per rad eller region.

Om man har fyllt i alla rutor och vilkoren ovan är uppfyllda då har man löst sudokuproblemet.

Du fyller i en ruta genom att klicka på den och skriva in en siffra mellan 1 och 9. Du kan radera en ifylld ruta genom klicka på den och trycka på "noll". Du kan markera en ny ruta med hjälp av piltangentbordsknappar. RekommendationFler länkar till Sudoku på nätet
Svenska Dagbladet

Sudokukryss
Om Sudoku