Vill du veta mer? Klicka på text som är blåmarkerad.

Nyheterna finns på fellingsbro.se