LoggaSamhällskontakt
                                              

Hälsoval till Fellingsbro Vårdcentral

Det är viktigt att Du väljer Fellingsbro vårdcentral.

Om du flyttar inom Örebro län och vill byta till Fellingsbro Vårdcentral måste du aktivt lista om dig.
Du kan göra detta genom att lämna in blanketten eller skickar in den till Fellingsbro Vårdcentral. Blanketten finns också på länets vårdcentraler.
Du kan även byta vårdcentral via "Mina vårdkontakter, MVK".

När du flyttar till Fellingsbro från annat län.
Nyinflyttade från annat län listas först automatiskt på den vårdcentral som ligger närmast din bostad. Du kan sedan aktivt lista om dig och välja en annan vårdcentral.

Folktandvård vid Fellingsbro Vårdcentral väljer du här. 


Här kan du anmäla fel som berör avlopp, vatten, gatubelysning mm 

Anhörigstöd Lindesbergs Kommun och Fellingsbro församling i samverkan